Ang Pinoy Senti

173 songs
5 - Medium randomness

Sa ating mga Pilipino na romantiko, eto ang koleksyon ng mga kanta ng puso ....

Submitted 2 Feb 2020 07:15 by cocoyclaravall
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more